Veien til vekst - September

GNP Energy publiserte 31.08.2021 Halvårsrapport for H1 2021. GNP Energy har nå 46 000 kunder med et aktivt volum på 917 GWh, som er en økning fra 40 000 kunder og 730 GWh ved utgangen av juni 2020.

– Første halvår var svært begivenhetsrikt og ikke minst utfordrende. Strømmarkedet har gått fra meget lave priser i 2020 til meget høye priser i 2021. Denne utviklingen har gjort markedssituasjonen krevende med press på marginer, spesielt innenfor bedriftssegmentet. Samtidig er jeg veldig trygg på at våre forbedringstiltak innen bedrift vil gi resultatforbedring på sikt, sier August Baumann, konsernsjef GNP Energy.

Av andre høydepunkter kan nevnes tiltredelsen av August Baumann som konsernsjef, forsterkning av organisasjonen med ny salgsdirektør og opprettelse av salgsavdeling mot bedriftsmarkedet, samt oppkjøp av Tinde Energi – med fokus på vekst i privatmarkedet og utnyttelse av synergier.

– GNP Energy har styrket sin stilling godt innen privatsegmentet med kjøp av Tinde Energi. Tinde Energi er et spennende selskap som har vokst kraftig. Vi gleder oss til å utvikle selskapet videre, sammen med de ansatte, for å skape enda mer vekst, sier August Baumann videre.

Selskapets hovedfokus fremover er rettet mot følgende områder:

  • Planlegging og gjennomføring av tiltak for å forbedre resultatet i andre halvår 2021.
  • Nødvendige organisasjonsmessige endringer i forbindelse med integreringen av Tinde og uttak av synergieffekter både på inntekts- og kostnadssiden.
  • Fullføre selskapets strategiske gjennomgang på en god måte slik at man i løpet av året kan ha en ny produkt, markeds- og distribusjonsstrategi som er tilpasset selskapets visjon og ambisjoner, samt sikre at selskapet har riktig kompetanse og ressursgrunnlag for å realisere ambisjonene.

Vil du ringes op af GNP Energy?

Vil du vide mere om GNP Energy, vores produkter eller andet. Send navn og nummer, så ringer vi til dig.

…Eller kontakt os på hello@gnp.energy +45 44 22 78 80

Se vores attraktive produkter til din virksomhed. Finder du ikke et der passer til din virksomheds behov, så kan du altid kontakte vores energirådgivere om den optimale løsning.

GNP Energy blev etableret i 2012, og er nu et nordisk energiselskab med hovedkontor i Norge, og har datterselskaber i alle de nordiske lande.

Vi bestræber os efter at give en fantastisk kundeservice, hver gang. Skulle du derfor ikke kunne finde svar på dit spørgsmål her så kontakt os endelig.

Kundeservice

Find det produkt der passer perfekt til dig  – har du spørgsmål, kan du altid kontakte vores kundeservice.