wic.getHovedforhandler():21, article:5579

Hvordan bestemmes den aktuelle elpris?

Elprisen bestemmes dagligt på den nordiske elbørs - Nord-poolen. Ved at samle de nordiske lande på en fælles Energiudveksling bidrager dette til at styrke forsyningskapaciteten, reducere omkostningerne i strømforsyningen, og letter den vedvarende energiproduktion i Norden. Elprisen på det nordiske elmarked påvirkes løbende af udbud og efterspørgsel efter strøm.

Andre faktorer, der påvirker prisen på elektricitet på kort og lang sigt:

  • Vejret.
  • Sæsonen.
  • Internationale priser på kul og gas, der anvendes til elproduktion i Europa.
  • Prisen på CO2-kvote i Europa.
  • Produktionskapaciteten for termisk energii de nordiske lande.
  • Klimapolitik.
  • Klimaændringer.
  • Statslige skatter.

På elbørsen er Danmark opdelt i to forskellige prisområder. Et område kan have en lavere elpris end de andre områder, hvis det produceres mere, end det forbruges. En anden vigtig faktor er elnettets kapacitet og det arbejde, netvirksomhederne udfører for at drive nettet. De giver tilstrækkelig transmissionskapacitet, hvilket er afgørende for, at elmarkedet fungerer.